A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 1.13% 1.20% 1.28% 1.35% 1.43% 1.50% 1.57% 1.65% 1.72% 1.80%
danych 1.19% 1.27% 1.34% 1.42% 1.49% 1.56% 1.64% 1.71% 1.79% 1.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:225
% 1.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  69  1.41
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  75  1.13
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  18  1.24
Piława Górna 5 318  924  924  884  10  1.13
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  26  1.87
Łagiewniki 6 087  974  973  932  15  1.61
Niemcza 4 795  797  797  766  12  1.57
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  225  1.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 81 36.00 0.48
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 35 15.56 0.21
GRENIUCH Tomasz Wiesław 7 3.11 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 33 14.67 0.19
BORODACZ Artur Piotr 9 4.00 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 10 4.44 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 20 8.89 0.12
ROK Wiesław Robert 2 0.89 0.01
LUDKOWSKA Maria 2 0.89 0.01
HELCYK Justyna Magdalena 26 11.56 0.15