A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 27.36% 28.43% 29.50% 30.58% 31.65% 32.72% 33.79% 34.86% 35.94% 37.01%
danych 28.42% 29.49% 30.57% 31.64% 32.71% 33.78% 34.85% 35.93% 37.00% 38.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:5 178
% 30.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  1 427  29.08
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  1 821  27.36
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  551  38.08
Piława Górna 5 318  924  924  884  332  37.56
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  460  33.00
Łagiewniki 6 087  974  973  932  330  35.41
Niemcza 4 795  797  797  766  257  33.55
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  5 178  30.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 1 529 29.53 9.00
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 1 471 28.41 8.66
ZALEWSKA Anna Elżbieta 1 739 33.58 10.24
KŁOSOWSKI Sławomir 98 1.89 0.58
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 71 1.37 0.42
MACHAŁEK Marzena Anna 42 0.81 0.25
GIBAS Teresa Jadwiga 42 0.81 0.25
TYNIEC Jacek 56 1.08 0.33
MARCINIAK Wojciech 42 0.81 0.25
CZOCHARA Katarzyna Beata 88 1.70 0.52