A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat głogowski 

głogowski
brak 1.25% 1.45% 1.65% 1.86% 2.06% 2.26% 2.46% 2.66% 2.87% 3.07%
danych 1.44% 1.64% 1.85% 2.05% 2.25% 2.45% 2.65% 2.86% 3.06% 3.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:328
% 2.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  273  2.15
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  17  1.71
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  14  1.97
Kotla 3 374  507  507  473  1.90
Pęcław 1 791  333  333  320  1.25
Żukowice 2 766  356  356  336  11  3.27
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  328  2.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 144 43.90 0.93
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 32 9.76 0.21
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 21 6.40 0.14
SICIŃSKA Lilianna 26 7.93 0.17
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 4 1.22 0.03
MAŁOLEPSZA Magdalena 42 12.80 0.27
DOBRUK Paweł Jan 9 2.74 0.06
PASZYN Paweł Stefan 18 5.49 0.12
ZDZIENICKA Ewa Maria 8 2.44 0.05
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 24 7.32 0.15