A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat głogowski 

głogowski
brak 8.13% 8.86% 9.59% 10.32% 11.05% 11.78% 12.51% 13.24% 13.97% 14.70%
danych 8.85% 9.58% 10.31% 11.04% 11.77% 12.50% 13.23% 13.96% 14.69% 15.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:2 260
% 14.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  1 956  15.43
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  91  9.15
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  106  14.95
Kotla 3 374  507  507  473  48  10.15
Pęcław 1 791  333  333  320  26  8.13
Żukowice 2 766  356  356  336  33  9.82
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  2 260  14.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 267 56.06 8.17
WOŹNIAK Piotr Jan 110 4.87 0.71
KLEPACZ Apolonia Weronika 52 2.30 0.34
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 15 0.66 0.10
PIWCEWICZ Jolanta Anna 39 1.73 0.25
CHADŻY Wojciech 6 0.27 0.04
JANIEC Alicja Jadwiga 25 1.11 0.16
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 21 0.93 0.14
DUDA Katarzyna Beata 70 3.10 0.45
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 655 28.98 4.22