A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat głogowski 

głogowski
brak 4.17% 4.68% 5.19% 5.70% 6.21% 6.72% 7.22% 7.73% 8.24% 8.75%
danych 4.67% 5.18% 5.69% 6.20% 6.71% 7.21% 7.72% 8.23% 8.74% 9.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:1 142
% 7.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  916  7.23
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  92  9.26
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  65  9.17
Kotla 3 374  507  507  473  31  6.55
Pęcław 1 791  333  333  320  24  7.50
Żukowice 2 766  356  356  336  14  4.17
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  1 142  7.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 425 37.22 2.74
DYBALSKI Ireneusz Karol 31 2.71 0.20
PODOLSKA Maja Małgorzata 56 4.90 0.36
RUBIŚ Tomasz Łukasz 456 39.93 2.94
JARZĄBEK Bogusława Hanna 27 2.36 0.17
SZEWCZYK Łukasz Leszek 21 1.84 0.14
KAWKA Karina Anna 39 3.42 0.25
POKRYWKA Jan Tadeusz 22 1.93 0.14
ŁAMBUCKA Maria Anna 14 1.23 0.09
WITCZAK Klaudia Monika 51 4.47 0.33