A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat głogowski 

głogowski
brak 16.25% 17.76% 19.26% 20.77% 22.27% 23.78% 25.29% 26.79% 28.30% 29.80%
danych 17.75% 19.25% 20.76% 22.26% 23.77% 25.28% 26.78% 28.29% 29.79% 31.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 068
Liczba ważnych kart:16 064
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:15 509
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:4 730
% 30.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Głogów 55 033  13 104  13 100  12 677  3 969  31.31
Głogów 5 042  1 027  1 027  994  288  28.97
Jerzmanowa 3 420  741  741  709  195  27.50
Kotla 3 374  507  507  473  143  30.23
Pęcław 1 791  333  333  320  52  16.25
Żukowice 2 766  356  356  336  83  24.70
Ogółem 71 426  16 068  16 064  15 509  4 730  30.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 689 56.85 17.34
JAZŁOWIECKA Danuta 316 6.68 2.04
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 308 6.51 1.99
SYNOWSKA Alicja 45 0.95 0.29
TUTAJ Jerzy 26 0.55 0.17
BROK Anna 1 204 25.45 7.76
WALKOWIAK Roman Wiktor 46 0.97 0.30
PICHLA Grażyna Bożena 56 1.18 0.36
KOTAPKA Jan Tomasz 16 0.34 0.10
RUDYK Cezariusz Emanuel 24 0.51 0.15