A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat górowski 

górowski
brak 6.04% 6.42% 6.80% 7.19% 7.57% 7.95% 8.33% 8.71% 9.10% 9.48%
danych 6.41% 6.79% 7.18% 7.56% 7.94% 8.32% 8.70% 9.09% 9.47% 9.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:363
% 9.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  236  9.86
Jemielno 2 514  385  385  364  22  6.04
Niechlów 3 974  520  520  500  43  8.60
Wąsosz 5 906  755  755  718  62  8.64
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  363  9.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 220 60.61 5.53
WOŹNIAK Piotr Jan 54 14.88 1.36
KLEPACZ Apolonia Weronika 22 6.06 0.55
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 8 2.20 0.20
PIWCEWICZ Jolanta Anna 9 2.48 0.23
CHADŻY Wojciech 3 0.83 0.08
JANIEC Alicja Jadwiga 3 0.83 0.08
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 5 1.38 0.13
DUDA Katarzyna Beata 25 6.89 0.63
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 14 3.86 0.35