A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat górowski 

górowski
brak 3.30% 3.67% 4.04% 4.40% 4.77% 5.14% 5.51% 5.88% 6.24% 6.61%
danych 3.66% 4.03% 4.39% 4.76% 5.13% 5.50% 5.87% 6.23% 6.60% 6.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 146
Liczba ważnych kart:4 146
Frekwencja wyborcza:14.39%
Liczba głosów ważnych:3 975
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:259
% 6.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra 16 419  2 486  2 486  2 393  167  6.98
Jemielno 2 514  385  385  364  12  3.30
Niechlów 3 974  520  520  500  34  6.80
Wąsosz 5 906  755  755  718  46  6.41
Ogółem 28 813  4 146  4 146  3 975  259  6.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 153 59.07 3.85
DYBALSKI Ireneusz Karol 10 3.86 0.25
PODOLSKA Maja Małgorzata 21 8.11 0.53
RUBIŚ Tomasz Łukasz 14 5.41 0.35
JARZĄBEK Bogusława Hanna 8 3.09 0.20
SZEWCZYK Łukasz Leszek 6 2.32 0.15
KAWKA Karina Anna 16 6.18 0.40
POKRYWKA Jan Tadeusz 13 5.02 0.33
ŁAMBUCKA Maria Anna 1 0.39 0.03
WITCZAK Klaudia Monika 17 6.56 0.43