A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat jaworski 

jaworski
brak 0.56% 0.82% 1.08% 1.34% 1.60% 1.86% 2.11% 2.37% 2.63% 2.89%
danych 0.81% 1.07% 1.33% 1.59% 1.85% 2.10% 2.36% 2.62% 2.88% 3.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 300
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 348
Liczba ważnych kart:7 349
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:7 066
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:200
% 2.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jawor 19 771  3 975  3 976  3 837  121  3.15
Bolków 8 814  1 401  1 401  1 332  41  3.08
Męcinka 3 931  553  553  540  0.56
Mściwojów 3 295  572  572  544  13  2.39
Paszowice 3 227  446  446  429  12  2.80
Wądroże Wielkie 3 262  401  401  384  10  2.60
Ogółem 42 300  7 348  7 349  7 066  200  2.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 91 45.50 1.29
KUBICA Anna Maria 51 25.50 0.72
NOWAK Bogusław Jerzy 4 2.00 0.06
GÓRNIAK Judyta 8 4.00 0.11
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 1.50 0.04
NOWACKA Agata Łucja 13 6.50 0.18
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 3.50 0.10
ZAWADZKA Stanisława Natalia 6 3.00 0.08
TABISZ Jacek 8 4.00 0.11
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 9 4.50 0.13