A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat jaworski 

jaworski
brak 0.74% 0.90% 1.06% 1.22% 1.38% 1.54% 1.69% 1.85% 2.01% 2.17%
danych 0.89% 1.05% 1.21% 1.37% 1.53% 1.68% 1.84% 2.00% 2.16% 2.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 300
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 348
Liczba ważnych kart:7 349
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:7 066
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 1.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jawor 19 771  3 975  3 976  3 837  72  1.88
Bolków 8 814  1 401  1 401  1 332  13  0.98
Męcinka 3 931  553  553  540  0.74
Mściwojów 3 295  572  572  544  0.74
Paszowice 3 227  446  446  429  10  2.33
Wądroże Wielkie 3 262  401  401  384  2.08
Ogółem 42 300  7 348  7 349  7 066  111  1.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 32 28.83 0.45
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 29 26.13 0.41
GRENIUCH Tomasz Wiesław 9 8.11 0.13
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 7.21 0.11
BORODACZ Artur Piotr 13 11.71 0.18
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 6.31 0.10
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 3.60 0.06
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 3 2.70 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 6 5.41 0.08