A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat jaworski 

jaworski
brak 21.32% 23.13% 24.94% 26.76% 28.57% 30.38% 32.19% 34.00% 35.82% 37.63%
danych 23.12% 24.93% 26.75% 28.56% 30.37% 32.18% 33.99% 35.81% 37.62% 39.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 300
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 348
Liczba ważnych kart:7 349
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:7 066
% głosów ważnych:96.15%
Liczba głosów na listy komitetu:2 034
% 28.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jawor 19 771  3 975  3 976  3 837  1 166  30.39
Bolków 8 814  1 401  1 401  1 332  307  23.05
Męcinka 3 931  553  553  540  213  39.44
Mściwojów 3 295  572  572  544  116  21.32
Paszowice 3 227  446  446  429  130  30.30
Wądroże Wielkie 3 262  401  401  384  102  26.56
Ogółem 42 300  7 348  7 349  7 066  2 034  28.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 807 39.68 11.42
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 505 24.83 7.15
ZALEWSKA Anna Elżbieta 454 22.32 6.43
KŁOSOWSKI Sławomir 32 1.57 0.45
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 40 1.97 0.57
MACHAŁEK Marzena Anna 80 3.93 1.13
GIBAS Teresa Jadwiga 19 0.93 0.27
TYNIEC Jacek 12 0.59 0.17
MARCINIAK Wojciech 25 1.23 0.35
CZOCHARA Katarzyna Beata 60 2.95 0.85