A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 2.40% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.68% 5.06% 5.44% 5.82%
danych 2.77% 3.15% 3.53% 3.91% 4.29% 4.67% 5.05% 5.43% 5.81% 6.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:457
% 4.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  24  2.40
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  96  5.42
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  39  3.43
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  60  4.78
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  26  3.99
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  41  3.63
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  88  6.20
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  56  4.26
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  27  4.27
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  457  4.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 326 71.33 3.16
DOBROSZ Janusz Konrad 31 6.78 0.30
JAKI Patryk Tomasz 20 4.38 0.19
GUTEK Ewa Danuta 23 5.03 0.22
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 15 3.28 0.15
HYLEWICZ Janusz 5 1.09 0.05
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 11 2.41 0.11
KIELKA Wojciech Antoni 13 2.84 0.13
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 5 1.09 0.05
FOJT Artur Czesław 8 1.75 0.08