A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 1.51% 1.70% 1.88% 2.07% 2.26% 2.45% 2.63% 2.82% 3.01% 3.19%
danych 1.69% 1.87% 2.06% 2.25% 2.44% 2.62% 2.81% 3.00% 3.18% 3.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:239
% 2.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  19  1.90
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  35  1.98
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  24  2.11
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  19  1.51
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  11  1.69
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  32  2.83
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  48  3.38
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  35  2.66
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  16  2.53
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  239  2.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 95 39.75 0.92
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 9 3.77 0.09
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 13 5.44 0.13
SICIŃSKA Lilianna 14 5.86 0.14
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 8 3.35 0.08
MAŁOLEPSZA Magdalena 19 7.95 0.18
DOBRUK Paweł Jan 1 0.42 0.01
PASZYN Paweł Stefan 9 3.77 0.09
ZDZIENICKA Ewa Maria 59 24.69 0.57
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 12 5.02 0.12