A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 10.75% 11.59% 12.43% 13.27% 14.11% 14.95% 15.79% 16.63% 17.47% 18.31%
danych 11.58% 12.42% 13.26% 14.10% 14.94% 15.78% 16.62% 17.46% 18.30% 19.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:1 467
% 14.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  125  12.53
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  278  15.71
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  157  13.82
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  174  13.86
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  70  10.75
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  141  12.47
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  170  11.97
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  231  17.55
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  121  19.15
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  1 467  14.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 724 49.35 7.02
WOŹNIAK Piotr Jan 77 5.25 0.75
KLEPACZ Apolonia Weronika 49 3.34 0.48
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 19 1.30 0.18
PIWCEWICZ Jolanta Anna 198 13.50 1.92
CHADŻY Wojciech 328 22.36 3.18
JANIEC Alicja Jadwiga 17 1.16 0.16
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 4 0.27 0.04
DUDA Katarzyna Beata 34 2.32 0.33
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 17 1.16 0.16