A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 5.42% 5.74% 6.06% 6.38% 6.70% 7.03% 7.35% 7.67% 7.99% 8.31%
danych 5.73% 6.05% 6.37% 6.69% 7.02% 7.34% 7.66% 7.98% 8.30% 8.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:669
% 6.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  63  6.31
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  96  5.42
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  98  8.63
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  78  6.22
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  41  6.30
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  64  5.66
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  100  7.04
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  85  6.46
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  44  6.96
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  669  6.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 377 56.35 3.66
DYBALSKI Ireneusz Karol 21 3.14 0.20
PODOLSKA Maja Małgorzata 60 8.97 0.58
RUBIŚ Tomasz Łukasz 13 1.94 0.13
JARZĄBEK Bogusława Hanna 12 1.79 0.12
SZEWCZYK Łukasz Leszek 19 2.84 0.18
KAWKA Karina Anna 40 5.98 0.39
POKRYWKA Jan Tadeusz 21 3.14 0.20
ŁAMBUCKA Maria Anna 7 1.05 0.07
WITCZAK Klaudia Monika 99 14.80 0.96