A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 30.54% 32.59% 34.63% 36.68% 38.72% 40.77% 42.82% 44.86% 46.91% 48.95%
danych 32.58% 34.62% 36.67% 38.71% 40.76% 42.81% 44.85% 46.90% 48.94% 51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:4 058
% 39.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  509  51.00
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  678  38.31
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  407  35.83
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  535  42.63
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  274  42.09
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  454  40.14
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  525  36.97
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  483  36.70
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  193  30.54
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  4 058  39.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 3 227 79.52 31.30
JAZŁOWIECKA Danuta 190 4.68 1.84
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 187 4.61 1.81
SYNOWSKA Alicja 84 2.07 0.81
TUTAJ Jerzy 125 3.08 1.21
BROK Anna 70 1.72 0.68
WALKOWIAK Roman Wiktor 48 1.18 0.47
PICHLA Grażyna Bożena 70 1.72 0.68
KOTAPKA Jan Tomasz 9 0.22 0.09
RUDYK Cezariusz Emanuel 48 1.18 0.47