A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 3.33% 3.70% 4.08% 4.45% 4.82% 5.20% 5.57% 5.94% 6.31% 6.69%
danych 3.69% 4.07% 4.44% 4.81% 5.19% 5.56% 5.93% 6.30% 6.68% 7.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:292
% 4.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  111  3.33
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  88  7.06
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  75  4.34
Marciszów 3 765  552  552  520  18  3.46
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  292  4.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 196 67.12 2.87
DOBROSZ Janusz Konrad 15 5.14 0.22
JAKI Patryk Tomasz 11 3.77 0.16
GUTEK Ewa Danuta 20 6.85 0.29
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 7 2.40 0.10
HYLEWICZ Janusz 11 3.77 0.16
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 12 4.11 0.18
KIELKA Wojciech Antoni 7 2.40 0.10
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 7 2.40 0.10
FOJT Artur Czesław 6 2.05 0.09