A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 1.53% 1.76% 1.99% 2.23% 2.46% 2.69% 2.92% 3.15% 3.39% 3.62%
danych 1.75% 1.98% 2.22% 2.45% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:148
% 2.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  51  1.53
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  32  2.57
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  45  2.61
Marciszów 3 765  552  552  520  20  3.85
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  148  2.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 57 38.51 0.83
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 10 6.76 0.15
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 14 9.46 0.20
SICIŃSKA Lilianna 8 5.41 0.12
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 4 2.70 0.06
MAŁOLEPSZA Magdalena 21 14.19 0.31
DOBRUK Paweł Jan 5 3.38 0.07
PASZYN Paweł Stefan 4 2.70 0.06
ZDZIENICKA Ewa Maria 14 9.46 0.20
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 11 7.43 0.16