A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 8.02% 8.73% 9.43% 10.14% 10.84% 11.55% 12.25% 12.96% 13.66% 14.37%
danych 8.72% 9.42% 10.13% 10.83% 11.54% 12.24% 12.95% 13.65% 14.36% 15.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:914
% 13.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  503  15.07
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  100  8.02
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  254  14.71
Marciszów 3 765  552  552  520  57  10.96
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  914  13.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 684 74.84 10.01
WOŹNIAK Piotr Jan 48 5.25 0.70
KLEPACZ Apolonia Weronika 21 2.30 0.31
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 39 4.27 0.57
PIWCEWICZ Jolanta Anna 21 2.30 0.31
CHADŻY Wojciech 34 3.72 0.50
JANIEC Alicja Jadwiga 12 1.31 0.18
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 8 0.88 0.12
DUDA Katarzyna Beata 35 3.83 0.51
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 12 1.31 0.18