A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 2.97% 3.08% 3.19% 3.29% 3.40% 3.51% 3.62% 3.73% 3.83% 3.94%
danych 3.07% 3.18% 3.28% 3.39% 3.50% 3.61% 3.72% 3.82% 3.93% 4.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:235
% 3.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  111  3.33
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  37  2.97
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  70  4.05
Marciszów 3 765  552  552  520  17  3.27
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  235  3.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 88 37.45 1.29
KUBICA Anna Maria 76 32.34 1.11
NOWAK Bogusław Jerzy 7 2.98 0.10
GÓRNIAK Judyta 10 4.26 0.15
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 2.55 0.09
NOWACKA Agata Łucja 14 5.96 0.20
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 5 2.13 0.07
ZAWADZKA Stanisława Natalia 5 2.13 0.07
TABISZ Jacek 9 3.83 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 15 6.38 0.22