A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 3.85% 4.05% 4.25% 4.45% 4.65% 4.85% 5.05% 5.25% 5.45% 5.65%
danych 4.04% 4.24% 4.44% 4.64% 4.84% 5.04% 5.24% 5.44% 5.64% 5.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:362
% 5.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  176  5.27
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  65  5.21
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  101  5.85
Marciszów 3 765  552  552  520  20  3.85
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  362  5.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 199 54.97 2.91
DYBALSKI Ireneusz Karol 21 5.80 0.31
PODOLSKA Maja Małgorzata 38 10.50 0.56
RUBIŚ Tomasz Łukasz 8 2.21 0.12
JARZĄBEK Bogusława Hanna 14 3.87 0.20
SZEWCZYK Łukasz Leszek 12 3.31 0.18
KAWKA Karina Anna 20 5.52 0.29
POKRYWKA Jan Tadeusz 13 3.59 0.19
ŁAMBUCKA Maria Anna 3 0.83 0.04
WITCZAK Klaudia Monika 34 9.39 0.50