A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 32.16% 32.64% 33.12% 33.59% 34.07% 34.55% 35.03% 35.51% 35.98% 36.46%
danych 32.63% 33.11% 33.58% 34.06% 34.54% 35.02% 35.50% 35.97% 36.45% 36.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:2 405
% 35.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  1 192  35.72
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  401  32.16
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  638  36.94
Marciszów 3 765  552  552  520  174  33.46
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  2 405  35.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 778 73.93 26.03
JAZŁOWIECKA Danuta 94 3.91 1.38
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 142 5.90 2.08
SYNOWSKA Alicja 40 1.66 0.59
TUTAJ Jerzy 257 10.69 3.76
BROK Anna 29 1.21 0.42
WALKOWIAK Roman Wiktor 20 0.83 0.29
PICHLA Grażyna Bożena 19 0.79 0.28
KOTAPKA Jan Tomasz 6 0.25 0.09
RUDYK Cezariusz Emanuel 20 0.83 0.29