A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 1.35% 1.37% 1.39% 1.41% 1.43% 1.46% 1.48% 1.50% 1.52% 1.54%
danych 1.36% 1.38% 1.40% 1.42% 1.45% 1.47% 1.49% 1.51% 1.53% 1.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 1.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  52  1.56
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  19  1.52
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  24  1.39
Marciszów 3 765  552  552  520  1.35
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  102  1.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 14 13.73 0.20
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 30 29.41 0.44
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 3.92 0.06
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 7 6.86 0.10
BORODACZ Artur Piotr 16 15.69 0.23
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 3.92 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 6 5.88 0.09
ROK Wiesław Robert 5 4.90 0.07
LUDKOWSKA Maria 7 6.86 0.10
HELCYK Justyna Magdalena 9 8.82 0.13