A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 1.47% 2.32% 3.18% 4.03% 4.88% 5.74% 6.59% 7.44% 8.29% 9.15%
danych 2.31% 3.17% 4.02% 4.87% 5.73% 6.58% 7.43% 8.28% 9.14% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:210
% 3.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  49  1.47
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  64  5.13
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  45  2.61
Marciszów 3 765  552  552  520  52  10.00
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  210  3.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 56 26.67 0.82
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 17 8.10 0.25
MAŃKOWSKA Ewa Maria 31 14.76 0.45
SKOWRON Zbigniew 22 10.48 0.32
KONOPKA Antoni Jacek 3 1.43 0.04
PILAWKA Tomasz 3 1.43 0.04
SAMBORSKI Tadeusz 12 5.71 0.18
JANIK Janina 22 10.48 0.32
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 22 10.48 0.32
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 22 10.48 0.32