A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kamienna Góra

Kamienna Góra
brak 1.47% 2.32% 3.18% 4.03% 4.88% 5.74% 6.59% 7.44% 8.29% 9.15%
danych 2.31% 3.17% 4.02% 4.87% 5.73% 6.58% 7.43% 8.28% 9.14% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 705
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 463
Liczba ważnych kart:3 462
Frekwencja wyborcza:20.73%
Liczba głosów ważnych:3 337
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 1.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 17 34.69 0.51
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 5 10.20 0.15
MAŃKOWSKA Ewa Maria 4 8.16 0.12
SKOWRON Zbigniew 6 12.24 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 0 0.00 0.00
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 3 6.12 0.09
JANIK Janina 6 12.24 0.18
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 0 0.00 0.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 8 16.33 0.24