A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kamiennogórski 

kamiennogórski
brak 27.50% 28.29% 29.07% 29.86% 30.64% 31.43% 32.22% 33.00% 33.79% 34.57%
danych 28.28% 29.06% 29.85% 30.63% 31.42% 32.21% 32.99% 33.78% 34.56% 35.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 764
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 132
Liczba ważnych kart:7 131
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:6 831
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:2 163
% 31.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kamienna Góra 16 705  3 463  3 462  3 337  1 092  32.72
Kamienna Góra 7 013  1 307  1 307  1 247  441  35.36
Lubawka 9 281  1 810  1 810  1 727  475  27.50
Marciszów 3 765  552  552  520  155  29.81
Ogółem 36 764  7 132  7 131  6 831  2 163  31.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 308 14.24 4.51
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 228 10.54 3.34
ZALEWSKA Anna Elżbieta 60 2.77 0.88
KŁOSOWSKI Sławomir 18 0.83 0.26
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 25 1.16 0.37
MACHAŁEK Marzena Anna 1 486 68.70 21.75
GIBAS Teresa Jadwiga 5 0.23 0.07
TYNIEC Jacek 9 0.42 0.13
MARCINIAK Wojciech 12 0.55 0.18
CZOCHARA Katarzyna Beata 12 0.55 0.18