A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kłodzki 

kłodzki
brak 8.80% 10.49% 12.18% 13.87% 15.56% 17.26% 18.95% 20.64% 22.33% 24.02%
danych 10.48% 12.17% 13.86% 15.55% 17.25% 18.94% 20.63% 22.32% 24.01% 25.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:135 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 957
Liczba ważnych kart:25 955
Frekwencja wyborcza:19.21%
Liczba głosów ważnych:24 950
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:3 345
% 13.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Duszniki-Zdrój 4 139  927  926  895  108  12.07
Kłodzko 23 028  5 149  5 149  4 994  656  13.14
Kudowa-Zdrój 8 404  1 985  1 985  1 928  206  10.68
Nowa Ruda 19 405  3 435  3 434  3 340  629  18.83
Polanica-Zdrój 5 737  1 447  1 447  1 384  129  9.32
Bystrzyca Kłodzka 16 137  2 956  2 956  2 841  279  9.82
Kłodzko 13 839  2 544  2 544  2 398  211  8.80
Lądek-Zdrój 7 172  1 442  1 442  1 390  269  19.35
Lewin Kłodzki 1 614  225  225  220  29  13.18
Międzylesie 6 064  953  953  911  121  13.28
Nowa Ruda 9 894  1 528  1 528  1 457  209  14.34
Radków 7 546  1 337  1 337  1 270  126  9.92
Stronie Śląskie 6 143  1 062  1 062  1 015  261  25.71
Szczytna 5 998  967  967  907  112  12.35
Ogółem 135 120  25 957  25 955  24 950  3 345  13.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 2 646 79.10 10.61
WOŹNIAK Piotr Jan 191 5.71 0.77
KLEPACZ Apolonia Weronika 99 2.96 0.40
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 90 2.69 0.36
PIWCEWICZ Jolanta Anna 44 1.32 0.18
CHADŻY Wojciech 21 0.63 0.08
JANIEC Alicja Jadwiga 59 1.76 0.24
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 21 0.63 0.08
DUDA Katarzyna Beata 117 3.50 0.47
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 57 1.70 0.23