A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kłodzki 

kłodzki
brak 2.13% 2.45% 2.78% 3.10% 3.42% 3.75% 4.07% 4.39% 4.71% 5.04%
danych 2.44% 2.77% 3.09% 3.41% 3.74% 4.06% 4.38% 4.70% 5.03% 5.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:135 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 957
Liczba ważnych kart:25 955
Frekwencja wyborcza:19.21%
Liczba głosów ważnych:24 950
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:771
% 3.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Duszniki-Zdrój 4 139  927  926  895  48  5.36
Kłodzko 23 028  5 149  5 149  4 994  137  2.74
Kudowa-Zdrój 8 404  1 985  1 985  1 928  66  3.42
Nowa Ruda 19 405  3 435  3 434  3 340  89  2.66
Polanica-Zdrój 5 737  1 447  1 447  1 384  45  3.25
Bystrzyca Kłodzka 16 137  2 956  2 956  2 841  97  3.41
Kłodzko 13 839  2 544  2 544  2 398  58  2.42
Lądek-Zdrój 7 172  1 442  1 442  1 390  39  2.81
Lewin Kłodzki 1 614  225  225  220  3.64
Międzylesie 6 064  953  953  911  41  4.50
Nowa Ruda 9 894  1 528  1 528  1 457  44  3.02
Radków 7 546  1 337  1 337  1 270  27  2.13
Stronie Śląskie 6 143  1 062  1 062  1 015  37  3.65
Szczytna 5 998  967  967  907  35  3.86
Ogółem 135 120  25 957  25 955  24 950  771  3.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 305 39.56 1.22
KUBICA Anna Maria 119 15.43 0.48
NOWAK Bogusław Jerzy 23 2.98 0.09
GÓRNIAK Judyta 59 7.65 0.24
WIDŁAK Artur Fryderyk 19 2.46 0.08
NOWACKA Agata Łucja 118 15.30 0.47
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 19 2.46 0.08
ZAWADZKA Stanisława Natalia 34 4.41 0.14
TABISZ Jacek 21 2.72 0.08
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 54 7.00 0.22