A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kłodzki 

kłodzki
brak 0.51% 0.76% 1.00% 1.25% 1.49% 1.74% 1.98% 2.23% 2.47% 2.72%
danych 0.75% 0.99% 1.24% 1.48% 1.73% 1.97% 2.22% 2.46% 2.71% 2.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:135 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 957
Liczba ważnych kart:25 955
Frekwencja wyborcza:19.21%
Liczba głosów ważnych:24 950
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:340
% 1.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Duszniki-Zdrój 4 139  927  926  895  10  1.12
Kłodzko 23 028  5 149  5 149  4 994  50  1.00
Kudowa-Zdrój 8 404  1 985  1 985  1 928  57  2.96
Nowa Ruda 19 405  3 435  3 434  3 340  37  1.11
Polanica-Zdrój 5 737  1 447  1 447  1 384  0.51
Bystrzyca Kłodzka 16 137  2 956  2 956  2 841  41  1.44
Kłodzko 13 839  2 544  2 544  2 398  32  1.33
Lądek-Zdrój 7 172  1 442  1 442  1 390  26  1.87
Lewin Kłodzki 1 614  225  225  220  2.27
Międzylesie 6 064  953  953  911  13  1.43
Nowa Ruda 9 894  1 528  1 528  1 457  14  0.96
Radków 7 546  1 337  1 337  1 270  14  1.10
Stronie Śląskie 6 143  1 062  1 062  1 015  22  2.17
Szczytna 5 998  967  967  907  12  1.32
Ogółem 135 120  25 957  25 955  24 950  340  1.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 115 33.82 0.46
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 50 14.71 0.20
GRENIUCH Tomasz Wiesław 13 3.82 0.05
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 20 5.88 0.08
BORODACZ Artur Piotr 15 4.41 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 18 5.29 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 28 8.24 0.11
ROK Wiesław Robert 10 2.94 0.04
LUDKOWSKA Maria 9 2.65 0.04
HELCYK Justyna Magdalena 62 18.24 0.25