A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat legnicki 

legnicki
brak 3.65% 4.22% 4.79% 5.36% 5.93% 6.50% 7.07% 7.64% 8.21% 8.78%
danych 4.21% 4.78% 5.35% 5.92% 6.49% 7.06% 7.63% 8.20% 8.77% 9.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:404
% 5.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  98  4.98
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  69  6.25
Krotoszyce 2 539  454  454  440  36  8.18
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  38  3.65
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  42  6.03
Miłkowice 5 060  914  914  871  49  5.63
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  46  3.80
Ruja 2 058  287  287  278  26  9.35
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  404  5.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 275 68.07 3.61
DOBROSZ Janusz Konrad 28 6.93 0.37
JAKI Patryk Tomasz 13 3.22 0.17
GUTEK Ewa Danuta 21 5.20 0.28
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 9 2.23 0.12
HYLEWICZ Janusz 6 1.49 0.08
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 36 8.91 0.47
KIELKA Wojciech Antoni 9 2.23 0.12
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 5 1.24 0.07
FOJT Artur Czesław 2 0.50 0.03