A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat legnicki 

legnicki
brak 1.14% 1.49% 1.85% 2.20% 2.56% 2.91% 3.26% 3.62% 3.97% 4.33%
danych 1.48% 1.84% 2.19% 2.55% 2.90% 3.25% 3.61% 3.96% 4.32% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:175
% 2.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  35  1.78
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  26  2.36
Krotoszyce 2 539  454  454  440  1.14
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  28  2.69
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  25  3.59
Miłkowice 5 060  914  914  871  26  2.99
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  17  1.40
Ruja 2 058  287  287  278  13  4.68
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  175  2.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 65 37.14 0.85
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 12 6.86 0.16
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 17 9.71 0.22
SICIŃSKA Lilianna 16 9.14 0.21
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 3 1.71 0.04
MAŁOLEPSZA Magdalena 13 7.43 0.17
DOBRUK Paweł Jan 4 2.29 0.05
PASZYN Paweł Stefan 31 17.71 0.41
ZDZIENICKA Ewa Maria 4 2.29 0.05
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 10 5.71 0.13