A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat legnicki 

legnicki
brak 4.54% 5.37% 6.20% 7.03% 7.86% 8.70% 9.53% 10.36% 11.19% 12.02%
danych 5.36% 6.19% 7.02% 7.85% 8.69% 9.52% 10.35% 11.18% 12.01% 12.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:774
% 10.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  253  12.85
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  97  8.79
Krotoszyce 2 539  454  454  440  36  8.18
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  129  12.38
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  70  10.06
Miłkowice 5 060  914  914  871  103  11.83
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  55  4.54
Ruja 2 058  287  287  278  31  11.15
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  774  10.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 577 74.55 7.58
WOŹNIAK Piotr Jan 49 6.33 0.64
KLEPACZ Apolonia Weronika 23 2.97 0.30
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 15 1.94 0.20
PIWCEWICZ Jolanta Anna 13 1.68 0.17
CHADŻY Wojciech 8 1.03 0.11
JANIEC Alicja Jadwiga 16 2.07 0.21
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 15 1.94 0.20
DUDA Katarzyna Beata 45 5.81 0.59
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 13 1.68 0.17