A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat legnicki 

legnicki
brak 1.99% 2.26% 2.53% 2.81% 3.08% 3.35% 3.62% 3.89% 4.17% 4.44%
danych 2.25% 2.52% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.16% 4.43% 4.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:224
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  48  2.44
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  22  1.99
Krotoszyce 2 539  454  454  440  10  2.27
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  38  3.65
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  21  3.02
Miłkowice 5 060  914  914  871  41  4.71
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  32  2.64
Ruja 2 058  287  287  278  12  4.32
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  224  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 98 43.75 1.29
KUBICA Anna Maria 39 17.41 0.51
NOWAK Bogusław Jerzy 9 4.02 0.12
GÓRNIAK Judyta 7 3.13 0.09
WIDŁAK Artur Fryderyk 7 3.13 0.09
NOWACKA Agata Łucja 21 9.38 0.28
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 17 7.59 0.22
ZAWADZKA Stanisława Natalia 11 4.91 0.14
TABISZ Jacek 10 4.46 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 5 2.23 0.07