A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat legnicki 

legnicki
brak 4.32% 4.81% 5.30% 5.78% 6.27% 6.76% 7.25% 7.74% 8.22% 8.71%
danych 4.80% 5.29% 5.77% 6.26% 6.75% 7.24% 7.73% 8.21% 8.70% 9.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:510
% 6.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  150  7.62
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  80  7.25
Krotoszyce 2 539  454  454  440  19  4.32
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  62  5.95
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  64  9.20
Miłkowice 5 060  914  914  871  46  5.28
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  74  6.11
Ruja 2 058  287  287  278  15  5.40
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  510  6.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 305 59.80 4.01
DYBALSKI Ireneusz Karol 26 5.10 0.34
PODOLSKA Maja Małgorzata 51 10.00 0.67
RUBIŚ Tomasz Łukasz 17 3.33 0.22
JARZĄBEK Bogusława Hanna 9 1.76 0.12
SZEWCZYK Łukasz Leszek 12 2.35 0.16
KAWKA Karina Anna 18 3.53 0.24
POKRYWKA Jan Tadeusz 21 4.12 0.28
ŁAMBUCKA Maria Anna 6 1.18 0.08
WITCZAK Klaudia Monika 45 8.82 0.59