A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat legnicki 

legnicki
brak 18.84% 20.61% 22.38% 24.16% 25.93% 27.70% 29.47% 31.24% 33.02% 34.79%
danych 20.60% 22.37% 24.15% 25.92% 27.69% 29.46% 31.23% 33.01% 34.78% 36.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:2 146
% 28.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  666  33.82
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  208  18.84
Krotoszyce 2 539  454  454  440  112  25.45
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  381  36.56
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  177  25.43
Miłkowice 5 060  914  914  871  229  26.29
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  310  25.60
Ruja 2 058  287  287  278  63  22.66
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  2 146  28.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 674 78.01 21.99
JAZŁOWIECKA Danuta 118 5.50 1.55
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 70 3.26 0.92
SYNOWSKA Alicja 37 1.72 0.49
TUTAJ Jerzy 47 2.19 0.62
BROK Anna 27 1.26 0.35
WALKOWIAK Roman Wiktor 17 0.79 0.22
PICHLA Grażyna Bożena 118 5.50 1.55
KOTAPKA Jan Tomasz 16 0.75 0.21
RUDYK Cezariusz Emanuel 22 1.03 0.29