A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat legnicki 

legnicki
brak 0.58% 0.79% 1.01% 1.22% 1.44% 1.65% 1.86% 2.08% 2.29% 2.51%
danych 0.78% 1.00% 1.21% 1.43% 1.64% 1.85% 2.07% 2.28% 2.50% 2.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:127
% 1.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  28  1.42
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  30  2.72
Krotoszyce 2 539  454  454  440  1.82
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  0.58
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  15  2.16
Miłkowice 5 060  914  914  871  18  2.07
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  16  1.32
Ruja 2 058  287  287  278  2.16
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  127  1.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 34 26.77 0.45
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 24 18.90 0.32
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 2.36 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 11 8.66 0.14
BORODACZ Artur Piotr 16 12.60 0.21
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 5.51 0.09
DROZDOWSKA Joanna Ewa 9 7.09 0.12
ROK Wiesław Robert 3 2.36 0.04
LUDKOWSKA Maria 9 7.09 0.12
HELCYK Justyna Magdalena 11 8.66 0.14