A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat legnicki 

legnicki
brak 23.90% 25.51% 27.12% 28.73% 30.34% 31.95% 33.56% 35.17% 36.78% 38.39%
danych 25.50% 27.11% 28.72% 30.33% 31.94% 33.55% 35.16% 36.77% 38.38% 40%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 265
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 928
Liczba ważnych kart:7 925
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:7 611
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:2 343
% 30.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnów 11 315  2 049  2 047  1 969  628  31.89
Chojnów 7 652  1 150  1 150  1 104  414  37.50
Krotoszyce 2 539  454  454  440  176  40.00
Kunice 4 856  1 079  1 079  1 042  249  23.90
Legnickie Pole 3 736  729  728  696  216  31.03
Miłkowice 5 060  914  914  871  272  31.23
Prochowice 6 049  1 266  1 266  1 211  311  25.68
Ruja 2 058  287  287  278  77  27.70
Ogółem 43 265  7 928  7 925  7 611  2 343  30.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 1 089 46.48 14.31
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 723 30.86 9.50
ZALEWSKA Anna Elżbieta 224 9.56 2.94
KŁOSOWSKI Sławomir 45 1.92 0.59
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 38 1.62 0.50
MACHAŁEK Marzena Anna 94 4.01 1.24
GIBAS Teresa Jadwiga 18 0.77 0.24
TYNIEC Jacek 17 0.73 0.22
MARCINIAK Wojciech 36 1.54 0.47
CZOCHARA Katarzyna Beata 59 2.52 0.78