A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lubański 

lubański
brak 0.00% 0.29% 0.57% 0.86% 1.15% 1.44% 1.72% 2.01% 2.30% 2.58%
danych 0.28% 0.56% 0.85% 1.14% 1.43% 1.71% 2.00% 2.29% 2.57% 2.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:153
% 1.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  60  1.66
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  22  2.87
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  26  1.97
Lubań 5 219  777  777  741  18  2.43
Olszyna 5 411  870  870  829  15  1.81
Platerówka 1 332  218  218  207  0.00
Siekierczyn 4 097  739  739  688  12  1.74
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  153  1.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 77 50.33 0.94
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 13 8.50 0.16
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 6 3.92 0.07
SICIŃSKA Lilianna 6 3.92 0.07
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 6 3.92 0.07
MAŁOLEPSZA Magdalena 11 7.19 0.13
DOBRUK Paweł Jan 1 0.65 0.01
PASZYN Paweł Stefan 6 3.92 0.07
ZDZIENICKA Ewa Maria 14 9.15 0.17
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 13 8.50 0.16