A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lubański 

lubański
brak 9.18% 10.39% 11.61% 12.82% 14.03% 15.25% 16.46% 17.67% 18.88% 20.10%
danych 10.38% 11.60% 12.81% 14.02% 15.24% 16.45% 17.66% 18.87% 20.09% 21.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:1 453
% 17.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  769  21.31
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  101  13.19
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  204  15.49
Lubań 5 219  777  777  741  108  14.57
Olszyna 5 411  870  870  829  166  20.02
Platerówka 1 332  218  218  207  19  9.18
Siekierczyn 4 097  739  739  688  86  12.50
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  1 453  17.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 172 80.66 14.37
WOŹNIAK Piotr Jan 67 4.61 0.82
KLEPACZ Apolonia Weronika 45 3.10 0.55
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 25 1.72 0.31
PIWCEWICZ Jolanta Anna 26 1.79 0.32
CHADŻY Wojciech 34 2.34 0.42
JANIEC Alicja Jadwiga 24 1.65 0.29
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 8 0.55 0.10
DUDA Katarzyna Beata 40 2.75 0.49
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 12 0.83 0.15