A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lubański 

lubański
brak 19.32% 21.12% 22.92% 24.73% 26.53% 28.33% 30.13% 31.93% 33.74% 35.54%
danych 21.11% 22.91% 24.72% 26.52% 28.32% 30.12% 31.92% 33.73% 35.53% 37.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:2 646
% 32.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  1 236  34.26
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  286  37.34
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  437  33.18
Lubań 5 219  777  777  741  187  25.24
Olszyna 5 411  870  870  829  255  30.76
Platerówka 1 332  218  218  207  40  19.32
Siekierczyn 4 097  739  739  688  205  29.80
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  2 646  32.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 2 018 76.27 24.74
JAZŁOWIECKA Danuta 114 4.31 1.40
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 107 4.04 1.31
SYNOWSKA Alicja 73 2.76 0.90
TUTAJ Jerzy 99 3.74 1.21
BROK Anna 42 1.59 0.51
WALKOWIAK Roman Wiktor 104 3.93 1.28
PICHLA Grażyna Bożena 47 1.78 0.58
KOTAPKA Jan Tomasz 12 0.45 0.15
RUDYK Cezariusz Emanuel 30 1.13 0.37