A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat lubański 

lubański
brak 0.72% 1.08% 1.45% 1.81% 2.17% 2.54% 2.90% 3.26% 3.62% 3.99%
danych 1.07% 1.44% 1.80% 2.16% 2.53% 2.89% 3.25% 3.61% 3.98% 4.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:122
% 1.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  46  1.27
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  13  1.70
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  30  2.28
Lubań 5 219  777  777  741  12  1.62
Olszyna 5 411  870  870  829  0.72
Platerówka 1 332  218  218  207  4.35
Siekierczyn 4 097  739  739  688  0.87
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  122  1.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 43 35.25 0.53
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 24 19.67 0.29
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 6 4.92 0.07
BORODACZ Artur Piotr 18 14.75 0.22
ICKIEWICZ Anna Urszula 5 4.10 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 9 7.38 0.11
ROK Wiesław Robert 7 5.74 0.09
LUDKOWSKA Maria 4 3.28 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 6 4.92 0.07