A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lubiński 

lubiński
brak 2.82% 2.97% 3.11% 3.26% 3.40% 3.55% 3.70% 3.84% 3.99% 4.13%
danych 2.96% 3.10% 3.25% 3.39% 3.54% 3.69% 3.83% 3.98% 4.12% 4.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:608
% 3.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  447  3.15
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  69  3.05
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  49  4.28
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  43  2.82
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  608  3.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 435 71.55 2.28
DOBROSZ Janusz Konrad 42 6.91 0.22
JAKI Patryk Tomasz 15 2.47 0.08
GUTEK Ewa Danuta 33 5.43 0.17
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 14 2.30 0.07
HYLEWICZ Janusz 9 1.48 0.05
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 25 4.11 0.13
KIELKA Wojciech Antoni 5 0.82 0.03
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 15 2.47 0.08
FOJT Artur Czesław 15 2.47 0.08