A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat lubiński 

lubiński
brak 1.57% 1.70% 1.83% 1.96% 2.09% 2.23% 2.36% 2.49% 2.62% 2.75%
danych 1.69% 1.82% 1.95% 2.08% 2.22% 2.35% 2.48% 2.61% 2.74% 2.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:369
% 1.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  257  1.81
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  55  2.43
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  33  2.88
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  24  1.57
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  369  1.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZASADA Artur Jarosław 198 53.66 1.04
BŁOŃSKI Wojciech Stanisław 25 6.78 0.13
ADAMSKA-WEDLER Elżbieta Donata 27 7.32 0.14
SICIŃSKA Lilianna 26 7.05 0.14
PANCZEŚNIK Piotr Stanisław 5 1.36 0.03
MAŁOLEPSZA Magdalena 31 8.40 0.16
DOBRUK Paweł Jan 5 1.36 0.03
PASZYN Paweł Stefan 13 3.52 0.07
ZDZIENICKA Ewa Maria 16 4.34 0.08
DĄBROWSKI Andrzej Wojciech 23 6.23 0.12