A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat lubiński 

lubiński
brak 6.29% 7.05% 7.81% 8.56% 9.32% 10.08% 10.84% 11.60% 12.35% 13.11%
danych 7.04% 7.80% 8.55% 9.31% 10.07% 10.83% 11.59% 12.34% 13.10% 13.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:2 133
% 11.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  1 607  11.34
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  271  12.00
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  159  13.87
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  96  6.29
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  2 133  11.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 395 65.40 7.30
WOŹNIAK Piotr Jan 163 7.64 0.85
KLEPACZ Apolonia Weronika 80 3.75 0.42
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 148 6.94 0.77
PIWCEWICZ Jolanta Anna 34 1.59 0.18
CHADŻY Wojciech 10 0.47 0.05
JANIEC Alicja Jadwiga 56 2.63 0.29
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 24 1.13 0.13
DUDA Katarzyna Beata 94 4.41 0.49
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 129 6.05 0.68