A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lubiński 

lubiński
brak 2.01% 2.15% 2.29% 2.42% 2.56% 2.70% 2.84% 2.98% 3.11% 3.25%
danych 2.14% 2.28% 2.41% 2.55% 2.69% 2.83% 2.97% 3.10% 3.24% 3.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:600
% 3.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  480  3.39
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  66  2.92
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  23  2.01
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  31  2.03
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  600  3.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 298 49.67 1.56
KUBICA Anna Maria 110 18.33 0.58
NOWAK Bogusław Jerzy 16 2.67 0.08
GÓRNIAK Judyta 27 4.50 0.14
WIDŁAK Artur Fryderyk 6 1.00 0.03
NOWACKA Agata Łucja 57 9.50 0.30
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 27 4.50 0.14
ZAWADZKA Stanisława Natalia 20 3.33 0.10
TABISZ Jacek 17 2.83 0.09
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 22 3.67 0.12