A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat lubiński 

lubiński
brak 5.41% 5.62% 5.82% 6.03% 6.23% 6.44% 6.65% 6.85% 7.06% 7.26%
danych 5.61% 5.81% 6.02% 6.22% 6.43% 6.64% 6.84% 7.05% 7.25% 7.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 250
% 6.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  912  6.43
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  162  7.17
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  62  5.41
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  114  7.47
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  1 250  6.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 834 66.72 4.37
DYBALSKI Ireneusz Karol 59 4.72 0.31
PODOLSKA Maja Małgorzata 89 7.12 0.47
RUBIŚ Tomasz Łukasz 22 1.76 0.12
JARZĄBEK Bogusława Hanna 18 1.44 0.09
SZEWCZYK Łukasz Leszek 47 3.76 0.25
KAWKA Karina Anna 41 3.28 0.21
POKRYWKA Jan Tadeusz 32 2.56 0.17
ŁAMBUCKA Maria Anna 15 1.20 0.08
WITCZAK Klaudia Monika 93 7.44 0.49