A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lubiński 

lubiński
brak 19.46% 20.55% 21.63% 22.72% 23.81% 24.90% 25.98% 27.07% 28.16% 29.24%
danych 20.54% 21.62% 22.71% 23.80% 24.89% 25.97% 27.06% 28.15% 29.23% 30.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:5 555
% 29.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  4 298  30.33
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  629  27.84
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  223  19.46
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  405  26.52
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  5 555  29.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 3 754 67.58 19.65
JAZŁOWIECKA Danuta 770 13.86 4.03
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 373 6.71 1.95
SYNOWSKA Alicja 55 0.99 0.29
TUTAJ Jerzy 44 0.79 0.23
BROK Anna 85 1.53 0.44
WALKOWIAK Roman Wiktor 41 0.74 0.21
PICHLA Grażyna Bożena 71 1.28 0.37
KOTAPKA Jan Tomasz 334 6.01 1.75
RUDYK Cezariusz Emanuel 28 0.50 0.15