A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lubiński 

lubiński
brak 36.21% 37.12% 38.03% 38.94% 39.85% 40.77% 41.68% 42.59% 43.50% 44.41%
danych 37.11% 38.02% 38.93% 39.84% 40.76% 41.67% 42.58% 43.49% 44.40% 45.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:7 529
% 39.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  5 522  38.96
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  818  36.21
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  497  43.37
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  692  45.32
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  7 529  39.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 5 604 74.43 29.33
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 1 036 13.76 5.42
ZALEWSKA Anna Elżbieta 350 4.65 1.83
KŁOSOWSKI Sławomir 65 0.86 0.34
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 76 1.01 0.40
MACHAŁEK Marzena Anna 60 0.80 0.31
GIBAS Teresa Jadwiga 32 0.43 0.17
TYNIEC Jacek 42 0.56 0.22
MARCINIAK Wojciech 168 2.23 0.88
CZOCHARA Katarzyna Beata 96 1.28 0.50