A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lwówecki 

lwówecki
brak 4.43% 4.69% 4.94% 5.20% 5.46% 5.72% 5.97% 6.23% 6.49% 6.74%
danych 4.68% 4.93% 5.19% 5.45% 5.71% 5.96% 6.22% 6.48% 6.73% 7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 296
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 421
Liczba ważnych kart:6 421
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:6 116
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:354
% 5.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gryfów Śląski 8 269  1 434  1 434  1 357  95  7.00
Lubomierz 4 890  735  735  696  48  6.90
Lwówek Śląski 14 309  2 422  2 422  2 330  118  5.06
Mirsk 7 181  1 136  1 136  1 079  64  5.93
Wleń 3 647  694  694  654  29  4.43
Ogółem 38 296  6 421  6 421  6 116  354  5.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 233 65.82 3.81
DOBROSZ Janusz Konrad 14 3.95 0.23
JAKI Patryk Tomasz 12 3.39 0.20
GUTEK Ewa Danuta 47 13.28 0.77
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 8 2.26 0.13
HYLEWICZ Janusz 9 2.54 0.15
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 12 3.39 0.20
KIELKA Wojciech Antoni 8 2.26 0.13
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 5 1.41 0.08
FOJT Artur Czesław 6 1.69 0.10