A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat lwówecki 

lwówecki
brak 28.82% 29.43% 30.03% 30.64% 31.25% 31.86% 32.46% 33.07% 33.68% 34.28%
danych 29.42% 30.02% 30.63% 31.24% 31.85% 32.45% 33.06% 33.67% 34.27% 34.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 296
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 421
Liczba ważnych kart:6 421
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:6 116
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:1 946
% 31.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gryfów Śląski 8 269  1 434  1 434  1 357  396  29.18
Lubomierz 4 890  735  735  696  226  32.47
Lwówek Śląski 14 309  2 422  2 422  2 330  813  34.89
Mirsk 7 181  1 136  1 136  1 079  311  28.82
Wleń 3 647  694  694  654  200  30.58
Ogółem 38 296  6 421  6 421  6 116  1 946  31.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 568 80.58 25.64
JAZŁOWIECKA Danuta 64 3.29 1.05
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 69 3.55 1.13
SYNOWSKA Alicja 37 1.90 0.60
TUTAJ Jerzy 56 2.88 0.92
BROK Anna 39 2.00 0.64
WALKOWIAK Roman Wiktor 36 1.85 0.59
PICHLA Grażyna Bożena 30 1.54 0.49
KOTAPKA Jan Tomasz 17 0.87 0.28
RUDYK Cezariusz Emanuel 30 1.54 0.49